FORUM
Ris, ros, diskussioner, mm ...
DmD-SHOP
Afsender:ebbe
Email:bebbe
Emne:Paragrafrytter
Tekst:Nu er jeg nysgerrig efter, hvilken eksakt § i ophavsretloven, NBC's virke bygger på. Jeg har prøvet, men hverken koda eller NBC er nævnt, og jeg kan ikke identificere en bestemmelse, der passer på det du siger.

Offentlig fremførelse af musikværker

§ 75 a. Erhvervsmæssig virksomhed, hvorved en repræsentant for indehaveren af ophavsretten eller en kontraktmæssig indehaver af denne ret indgår aftaler om offentlig fremførelse af et musikværk, der er beskyttet efter denne lov, skal godkendes af kulturministeren. Ministeren kan fastsætte nærmere vilkår for godkendelsen. Aftaler indgået i strid med 1. og 2. pkt. er ugyldige.

Stk. 2. Stiller en organisation m.v., der er godkendt i henhold til stk. 1, urimelige vilkår for at meddele tilladelse til offentlig fremførelse af musikværker, kan Ophavsretslicensnævnet på begæring fastsætte vilkårene for fremførelsen. § 47, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.


Dette er, så vidt jeg kan se, den § koda selv henviser til - Nu er jeg ikke jurist, så det er givet ikke meningen, at jeg skal kunne gennemskue, hvordan den danner baggrund for en statskoncessionering.

NB NBC er et selskab ejet i fællesskab af koda og hendes søsterorganisationer i norden og de baltiske lande.Dit navn:
Din email:
Overskrift:
Din tekst:
Oversigt alle rum