DmD-skolen: Lynkurser

DmD home
Doktor Qwist's overlæge-skole
DmD-skolen - lynkurser


Et lyn-kursus for begyndere, nybagte og vordende overlæger i det danske hospitalsvæsen ...

DEN PERFEKTE STUEGANG:

Doktor Qwist's overlæge-skole:

Kapitel A: Den perfekte stuegang

1. JOURNALEN: Doktor Qwist demonstrerer selv: Først læser man patientens journal (har man ikke journalen, kan man evt. bruge et kryds- og tværs blad) - gerne mens man brummer lidt eller nynner en kendt militærmarch i et par minutter ...

2. PRÆSENTATION: Man præsenterer herefter sig selv med korrekt titel & angivelse af udgivne lægefaglige værker (husk at smile til eventuelle kameraer, som de pårørende har medbragt) - og udtaler patientens navn - forkert. OBS: Det sidste er vigtigt, da patienten ellers vil tro, at lægens udtalelser er møntet på patienten personligt. Kender man ikke patientens navn, skal man tiltale ham med et tilfældigt navn - men pas på ikke at tage et for almindeligt (patient-agtigt) navn - det kan jo ved et uhyrligt tilfælde være hans rigtige navn, man har valgt

3. PATIENTENS NAVN: Patienten vil herefter korrigere og sige sit rigtige navn - hvorefter man skal fortsætte med at bruge det forkerte navn - evt. i forskellige variationer - fx. Stanley, Stensen, Stjernholm, Stenstrup eller Stalin. Patienter vil oftest kun rette lægen to gange. På mere stædige patienter, som fremturer, foretager man herefter en kulstof-14 prøve på patienten for at være sikker på, at det er den rigtige patient, man behandler - patienten ved det jo givetvis ikke selv - og for evt. at afsløre, om han (også) lyver om sin alder (eller sjældnere: om sit køn) ...

4. UNDERSØGELSE: Studér herefter resultatet (eller instrumenterne) meget nøje - udstød et par overraskede grynt & brum (på latin selvfølgelig), og se alvorlig & bekymret ud ... men røb endelig ikke noget om resultaterne af prøven, da dette også vil forlede patienten til at tro, at resultatet er hans personlige resultat, som han måske ligefrem vil være stolt af ...

5. ANGREB: Foregiv at ville undersøge patientens ar - og forsøg herefter med et hurtigt overraskelsesangreb at afsløre, om patienten gemmer sine cigaretter eller noget slik under dynen ... men vær hurtig & effektiv, for patienten kan finde på at sætte sig til modværge ...!

6. STRAF: Finder man kun et lille cerut-skod, som ikke kan bruges til noget, udtrykker man sin klare misbilligelse via gestik  - (Gestik (OBS: Ikke at forveksle med bestik) = kropssprog, corpus languarae) - Herefter lægger man patienten i retstilling, og beder ham holde vejret i 24 timer. Hvorefter man iler videre til næste stuegang ...

7. AFSKEDSSALUT: På vej ud af stuen, vender man sig imod patienten, som om man vil tilføje noget - og siger herefter henvendt til sin diktafon, så højt at patienten kan høre det: "Åh frøken Rappesen. Vi skal ordinere noget (mumle-mumle - på latin) og noget (mere mumle-mumle) til hr. Stalin. Vi har jo ikke plads på intensiv ...!" - hvorefter man forlader lokalet hurtigt. OBS: Hvis de pårørende bliver ophidsede over dette og forsøger at følge efter lægen ud på gangen, kan man let gemme sig i et kosteskab ... se evt. Ugeskriftet 1999-12, side 47-3

OBS-OBS: - Næste Dr. Qwist-kursus: "Møde med de døde" - en hyggelig eftermiddags ekskursion i Rigshospitalets krematoriegang, hvor Dr. Qwist vil introducere kursusdeltagerne for sine døde patienter og demonstrere, at det trods mange påstande om det modsatte KAN lade sig gøre at spille fisk via telepati ...

NB: Begrænset antal tilmeldinger. Deltagerkrav: Den store latinprøve. Husk madpakke.Skriv en kommentar i vores FORUM