FORUM
Ris, ros, diskussioner, mm ...
DmD-SHOP

Afsendt:05-12-2007 23:11:52
Afsender:Klaus K
Email:kk@dmd.dk
Emne:Det er fordi du ikke ved bedre
Tekst:
"Hvor har I så været henne?
Aktive handlinger, der prøver at tage højde for den teknologiske udvikling har jeg endnu ikke set."

Det er måske lidt hårdt at sige, Ebbe - men det er jo fordi du ikke forstår sagen set ud fra vores side af bordet. Vi har siden piratkopieringen eksploderede satset stort set al vores energi på at dyrke den del af vores business, som ikke kan digitaliseres - vores koncerter.

Vi har "taget højde for den teknologiske udvikling" ved at beskæftige os så lidt som muligt den ;-) nemlig ved primært at sælge en vare, som ikke kunne kopieres digitalt. Det var et godt træk. Uden at lyde højrøvet elleer særligt genial: Alle andre der har kunnet gøre det samme, er fulgt i vores fodspor siden.

"Men med tiden bliver I tvunget til flere og flere løsninger, der ligger fjernt fra hvad I forestiller jer som ret og rimeligt."

I så fald undlader vi at gøre brug af de løsninger.

"Med mindre I selv udstikker kursen og vælger en farbar vej."

Jeg bliver mere og mere sikker på, at du ikke forstår hvad det vil sige at være privat producent. Du tillægger os al for stor magt. Vi ingen mulighed for at "udstikke løsninger". Det har ingen private indholds producenter.

Det er køberne / kunderne der i sidste ende bestemmer hvilket format de vil have. Men det format & de kanaler musikken skal sælges i, skal laves af ejerne af formaterne og kanalerne. Så længe de foretrækker at forære folk indholdet gratis, kan vi gøre nada ...

Vi kan ikke ændre på kanal-ejerne - og slet ikke på kunderne. Vi kan kun lokke dem til - frivilligt - at købe vores ting gennem de kanaler, der nu engang er stillet til rådighed af ejerne. Vi er jo ikke en system-stat, der bare kan udstede et påbud om køb at vores ting - og forbud imod at købe de andres ;-)

"Der er ingen der siger at jeres indtægter fra musik skal komme som led i markedsføring af andre produkter."

Jeg forstår ikke hvad du skriver. Vores musik er hidtil ikke "kommet" som led i markedsføring af andre ting. Så hvorfor er det nu pludselig interessant, at "ingen" siger dette?

KK