FORUM
Ris, ros, diskussioner, mm ...
DmD-SHOP

Afsendt:08-11-2007 03:53:14
Afsender:Klaus K
Email:kk@dmd.dk
Emne:Det var ikke et forslag
Tekst:
"Det er vel kun rimeligt at der er moms på musik på samme måde som der er det på film og computerspil, der er ikke nogen væsenlig forskel på de tre ting. Hvorfor skulle musikken dog slippe for moms, hvis de andre to ting ikke skulle det?"

Det er ikke et forslag, jeg er kommet med. Iøvrigt er der stor forskel på både finansiering og indhold af de tre områder du nævner - og derfor vil den ene's eventuelle momsfritagelse ikke nødvendigvis betyde noget for de andre områder:

Film i Europa er i forvejen statsfinansieret, i nogen lande næsten 100% - i modsætning til musik og spil. Det forhindrer selvfølgelig ikke, at biografbilletter også kunne være momsfritagne - ligesom fx. alle skrevne nyhedsmedier er i DK (de er også i vidt omfang statsfinansierede via støtteordninger til distribution).

Visse film hører endvidere undertiden i kategorien "kunst" - ligesom musik også kan gøre det. Men det kan man vel næppe kalde et computerspil ... ? Selv om du muligvis synes det er et spændende område.

Faktum er at myndighederne regner film og nyhedsmedier for værende "vigtige" for os - og derfor vigtige at bruge vores skattekroner på ;-) Mens musik og spil i vidt omfang regnes for at være ligegyldige på bjerget - og derfor ikke "egnede" til støtte. Eller som det hedder på magtsprog:

Det er ikke "hensigtsmæssigt" at støtte dem.

KK