FORUM
Ris, ros, diskussioner, mm ...
DmD-SHOP

Afsendt:06-11-2007 21:21:29
Afsender:Ole Husgaard
Email:osh@sparre.dk
Emne:Helt enig
Tekst:Det er rart for en gangs skyld at kunne erklære sig helt enig i et af dine indlæg...

"I gamle dage sloges de ubesiddende imod de besiddende - idag slås ikke-rettighedshaverne imod rettighedshaverne."

Ja, vi har igennem historien set denne kamp gang på gang.

Da parlamentarismen startede her i Europa, stod kampen mellem konservative på den ene side, og liberale på den anden side. De konservative ville beholde den gamle feudale samfundsorden, mens de liberale ville have at alle skulle være lige. Det var en kamp om hvem der skulle have kontrol over økonomien: Skulle det være en lille elite eller den brede befolkning. Det endte med at de liberale stort set vandt den kamp.

Senere, da vi gik ind i industrisamfundet, opstod en ny kamp. Denne gang mellem konservative og liberale (som nu har fået fællesbetegnelsen "borgerlige", fordi det kan være svært at se forskel på deres politik) på den ene side, og socialister på den anden side. Igen var det en kamp om hvem der skulle have kontrol over økonomien: Skulle det være en lille elite (kapitalisterne) eller den brede befolkning. Det endte med at socialisterne stort set vandt denne kamp.

Nu, hvor vi er på vej ind i informationssamfundet, ser det ud til, at der er ved at opstå en ny kamp. I informationssamfundet har dem der har kontrol over spredningen af information kontrol over økonomien. Så igen har vi en kamp om hvem der skal kontrol over økonomien: Skal det være en lille elite (rettighedshaverne) eller den brede befolkning (ikke-rettighedshaverne)? Det bliver interessant at se hvem der vinder denne kamp.