FORUM
Ris, ros, diskussioner, mm ...
DmD-SHOP

Afsendt:06-10-2007 18:53:44
Afsender:Klaus K
Email:kk@dmd.dk
Emne:Sikke noget vrøvl Ebbe
Tekst:
"Argumenterne for at afrette verden som du eller Klaus vil, for er da legitime nok. Metoderne findes bare ikke, og der kan ikke opfindes sådanne metoder uden at de samtidig indskrænker den personlige frihed, krænker privatlivets fred og stopper udviklingen."

Krænker man forbryderens privatliv og personlige frihed ved at retsforfølge ham? Jamen Ebbe - sådan foregår det altså i et retssamfund ... du må prøve at vænne dig til, at det ikke er anderledes på Internettet end andre steder.

Stopper det "udviklingen" at retsforfølge forbrydere? Dette argument er et af net-nørdernes foretrukne. Når samfundet håndhæver love på nettet, så hedder det: "I stopper udviklingen" - underforstået: al aktivitet på nettet er "udvikling".

Det er noget vrøvl, Ebbe - og du ved det. Du kan ikke udnævne præcis de områder i samfundet som du tilfældigvis befinder dig på dagligt - til at være lovløst område, hvor ingen regler gælder. Det er barnligt at hævde, at alt det man selv beskæftiger sig med er "udvikling" (og skal dermed ikke retsforfølges), mens det alle andre gør er "forkasteligt" (og dermed underlagt lovene)

Hold inde med at bruge det dumme "udviklings-argument". Det holder ikke mere. Fildelingsprogrammer er forlængst opfundne og afprøvede, og vi (rettighedshavere) har betalt vores pris for det - bl.a. for at nassere som allofmp3-brugeren kan skaffe sig al musik i verden for 2 øre.

Det er jo ikke på grund af "udviklingen" han bryder copyright - det er fordi han kan få musik gratis - eller næsten gratis.

Men nu skal udviklingen altså videre: Der skal blive plads til alle på nettet - rettighedshavere skal kunne beskytte deres indtægt imod raids fra de vilde gratis-horder. Det er den vej vi skal nu.

KK