FORUM
Ris, ros, diskussioner, mm ...
DmD-SHOP
Afsender:Klaus K
Email:kk@dmd.dk
Emne:Om at have en anden agenda ...
Tekst:
Hæhæ - ja, Ebbe det er sjovt. Det er et emne, jeg har givet ganske mange tanker efter indførelsen af det såkaldte rygeforbud 15. august 2007. Tillad mig en lille hurtig analyse af de to fænomener - rygning & piratkopiering - set ud fra mit synspunkt. Først kopiering:

Jeg kæmpede i perioden 2000-2005 for at sprede det (dengang) ikke særligt udbredte budskab, at kopiering var dårligt for pladebranchen & musikerne. Jeg stoppede, fordi jeg ikke orkede mere - og fordi det lykkedes os at dreje DmD ind på et spor, hvor kopieringen ikke påvirkede os negativt længere.

Jeg har ikke ændret holdning til emnet piratkopiering. Jeg mener stadig ikke, piratkopiering er et teknologisk spørgsmål, men derimod et rettighedsspørgsmål: Der er nogen, der ikke ønsker at betale - de vil have andre til at betale for deres forbrug af musikernes / selskabernes rettigheder - musikken.

Tilhængerne af piratkopiering har imidlertid en anden agenda: De fremstiller kopieringen som et teknologisk spørgsmål - og "glemmer" behændigt, at de sparer en masse penge på at have denne holdning. Dette er der ingen tvivl om længere - alle er enige om det, og det kan tydeligt aflæses i pladebranchens omsætningstal.

Dette fænomen: At have en anden agenda end den egentlige - er en sygdom i samfundet, som efterhånden findes overalt. Og den er ekstremt tydelig hos tilhængerne af piratkopiering.

På samme måde er problematikken rygning / rygeforbud heller ikke et spørgsmål om helbred. Det er også et rettighedsspørgsmål - idet ikke-rygere nu har fået en lovfæstet ret til at kræve rygerne smidt ud af alle indendørs steder med offentlig adgang.

De organisationer, der har fået gennemtrumfet rygeforbudet i Danmark har heller ikke den agenda, som de hævder at have. De hævder, at grunden til rygeforbudet er, at den såkaldte "passiv rygning" er farlig for ikke-rygerne - og at der findes videnskabelige beviser på dette. En ganske almindelig journaistisk research afslører imidlertid, at dette ikke er tilfældet - der er ingen beviser for at passiv rygning skulle være farligt for ikke-rygere:

http://dengulenegl.dk/blog/

Anti-tobaksbevægelsens egentlige agenda er med andre ord ikke sundhed og helbred - men derimod den kendsgerning, at de ikke bryder sig om røg. Helbreds-argumentet - som altså er usandt - spredes imidlertid på fuld kraft gennem medierne for borgernes skattekroner. Det er historien om den evigt gentagne løgn, som man på den måde forsøger at gøre til sandhed.

Så de to fænomener ligner hinanden en del - de er begge rettighedsspørgsmål, som deltagerne forsøger at skjule ved at holde to "finere", højere mål op foran øjnene på omverdenen. Man kunne slet og ret kalde det for: Hykleri.

Og ligesom piratkopiering indebærer økonomisk nedtur for dem, som rettighederne tages fra - pladebranche / musikere - så indebærer rygeforbudet økonomisk nedtur for dem, som får frataget deres rettigheder - nemlig først og fremmest serveringsbranchen, som ikke længere har ret til selv at bestemme over luften i deres lokaler.

Dette gælder også i vores branche, hvor spillestederne er hårdt ramt:

http://dengulenegl.dk/blog/?p=505

Klaus K - musiker & ryger

PS: Jeg skylder at sige, at jeg synes at folk, der ikke bryder sig om røg, bør have vidtstrakte muligheder for at slippe for røgen - men jeg synes sandelig også, at rygerne bør have en tilsvarende ret til offentlige rum / arealer, de kan ryge i.

Dette findes ikke idag. Og jeg tror ikke samfundsøkonomien kan vende til positiv vækst, før rygerne bliver budt velkommen tilbage i samfundet igen ... vi taler trods alt om 25% af befolkningen, der pt. er mere eller mindre lukket ude fra det offentlige sociale liv.Dit navn:
Din email:
Overskrift:
Din tekst:
Oversigt alle rum