FORUM
Ris, ros, diskussioner, mm ...
DmD-SHOP
Afsender:Klaus K
Email:kk@dmd.dk
Emne:Som tidligere beskrevet ...
Tekst:
Som tidligere beskrevet: Den der har ophavsret til et værk, har retten til at bestemme over brugen af det. Hvis værket er lagt ud til fri brug på nettet med ophavsmandens vilje, så er det til fri brug.

Der er derfor ikke noget "link" mellem den sag du beskriver - og sagen om PirateBay. Forholdet er nemlig præcis omvendt på PirateBay, idet PirateBay primært lever af at tilgængeliggøre ulovligt materiale IMOD rettighedshavernes vilje.

Sagen om PirateBay er en alvorlig sag for mange af de ophavsmænd, der står bag de værker, som PirateBay tilgængeliggør via deres site. Ophavsmændene har nemlig - som det måske er gået op for dig - sværere ved at sælge deres ting lovligt pga PirateBays aktiviteter.

Ophavsmændene er undertiden mindre selskaber & privatperoner - som knokler hårdt for at leve af deres musik eller film, og forrente de sparepenge de har sat i deres produktioner, samt supporte deres familier & betale deres husleje.

Det er med andre ord blodig alvor for dem, når piratkopieringen florerer som den gør. I modsætning til de folk, der er i stand til at lægge deres ting ud til gratis brug på nettet - disse mennesker har ikke behov for at skulle sælge deres ting, formentlig fordi de henter deres løn andre steder. De har måske bare accepteret, at deres værker er lagt ud, fordi de synes det var sjovt.

En ophavsmand, der accepterer at hans/hendes ting kan spredes frit på nettet, har ikke noget krav på at kunne komme tilbage (evt. via en retssag) og kræve tingene fjernet fra nettet igen - og især ikke hvis det sker mange år efter at værket blev lagt ud første gang. Dommeren vil formentlig sige: De har ladet brugerne være i god tro i 12 år ... kunne De ikke have reageret lidt før, Pedersen?

Af denne årsag er det en dårlig sammenligning du foretager

Højt humør Klaus KDit navn:
Din email:
Overskrift:
Din tekst:
Oversigt alle rum